Każdy biznes zaczyna się od marzeń.
To marzenia są początkiem każdego sukcesu.

Każdy biznes zaczyna się od marzeń.
To marzenia są początkiem każdego sukcesu.

O nas

Działalność

Obszary działalności spółki

 • organizacja finansowania na rzecz podmiotów gospodarczych
  • kredyty inwestycyjne oraz obrotowe, pożyczki firmowe
  • leasing
  • faktoring
  • gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, akredytywy
 • pozyskiwanie finansowania bezzwrotnego (dotacje UE)
 • poręczenie kredytowe dla firm
 • inne sposoby finansowania firm (obligacje etc.)
 • restrukturyzacja firm oraz kredytów
 • doradztwo transakcyjne (mergers & acquisition)
 • wyszukiwanie nieruchomości za granicą (Europa)
 • obsługa sprzedaży inwestycji deweloperskich
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji:
  • biznes plany
  • wnioski kredytowe
  • wyceny przedsiębiorstw i majątku
  • ekspertyzy, opinie, raporty branżowe
 • organizacja procesu inwestycyjnego (pełnienie funkcji IZ, GW, IK.)
 • zakładanie spółek, wnioski do KRS
 • kredyty hipoteczne dla osób fizycznych

wsparcie inwestycji deweloperskich

Spółka od 2016 roku prowadzi obsługę inwestycji deweloperskich oferując kompleksowe usługi obejmujące między innymi:

W ciągu ostatnich lat spółka może się szczycić portfolio ponad 20 projektów deweloperskich w postaci prac związanych z wyżej wymienionymi obszarami działalności. GZ-BROKER sp. z o.o. swoją ofertę kieruje głównie do firm deweloperskich działających na rynku aglomeracji warszawskiej oraz wrocławskiej, a także pozostałych największych miast Polski.

Wybrane projekty

Nieruchomości za granicą

Mając na uwadze liczne kontakty i doświadczenie w wielu krajach europejskich oferujemy usługę polegającą na wyszukiwaniu nieruchomości za granicą – szczególnie w krajach europejskich. Szczególnie polecamy nasze usługi na rynkach nieruchomości następujących krajów:

Usługa jest zawsze realizowana na indywidualne zlecenie klienta.
Oferujemy również pomoc na miejscu w zakresie obsługi transakcji, tłumaczeń, notariusza.

Referencje

GZ-BROKER sp. z o.o.

Kontakt

Siedziba

Biuro i korespondencja

Dane rejestrowe

NIP
PL 5211002122

REGON
010715814

KRS
0000099384

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 4.000,00 PLN

Skontaktuj się z nami

Pola oznaczone znakiem * są wymagane
[wpforms id="1526" title="false"]

Kontakt

Siedziba

Biuro i korespondencja

Contact

Biuro i korespondencja

GZ-BROKER sp. z o.o.

Dane rejestrowe

NIP
PL 5211002122

REGON
010715814

KRS
0000099384

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 4.000,00 PLN